Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

feris
13:50

January 03 2018

feris
21:10
Reposted fromFlau Flau viaunfolded unfolded

November 17 2017

feris
00:09
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

September 09 2017

feris
09:54
- I co sądzisz o doktorze Bernardzie, Hastings? (...)
- Stary osioł.
- To prawda. Twoje opinie, przyjacielu, na temat ludzkich charakterów zawsze są przenikliwe.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

August 28 2017

feris
14:23
feris
14:23
Reposted fromliteon44 liteon44 viadiedrunk diedrunk
14:23
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viadiedrunk diedrunk
feris
14:23
feris
14:22
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
feris
14:22
- (...) Myślałem, że sztuka powinna coś oznaczać.
- A nie sądzisz, że może istnieć, nie domagając się wyjaśnienia? Dlaczego musielibyśmy przypisywać sztuce znaczenie? Czy wszystko musi być dla nas zrozumiałe? Być może sensem jej istnienia jest wzbudzanie emocji - i tyle.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
feris
14:19
7853 ae82 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawypierdalac wypierdalac
14:19
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viamagicvortex magicvortex
14:18
9684 ea7c
Reposted fromrousmadder rousmadder viamagicvortex magicvortex
feris
14:23
Reposted fromliteon44 liteon44 viadiedrunk diedrunk
14:23
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viadiedrunk diedrunk
feris
14:23
feris
14:22
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
feris
14:22
- (...) Myślałem, że sztuka powinna coś oznaczać.
- A nie sądzisz, że może istnieć, nie domagając się wyjaśnienia? Dlaczego musielibyśmy przypisywać sztuce znaczenie? Czy wszystko musi być dla nas zrozumiałe? Być może sensem jej istnienia jest wzbudzanie emocji - i tyle.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
feris
14:19
7853 ae82 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawypierdalac wypierdalac
14:19
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viamagicvortex magicvortex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl