Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 10 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 03 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
feris
11:37
Reposted frompseikow pseikow viastraggler straggler
11:35

April 26 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 19 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 17 2015

feris
15:03
2384 eb4a 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viadiedrunk diedrunk
feris
15:02
Żałowanie do niczego nie prowadzi. To
patrzenie w przeszłość, której nie można zmienić.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 05 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 29 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 22 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 05 2015

feris
12:06
4214 673c
Reposted fromonestepfromhell onestepfromhell viaunfolded unfolded
feris
12:06
1582 a717
Reposted fromwhocares whocares viaunfolded unfolded
feris
12:06
4891 b132
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaunfolded unfolded
11:23
3056 99e7 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaunfolded unfolded
feris
11:23
Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.
— Cassandra Clare
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
feris
10:52
Musisz objąć mnie mocno, gdy wchodzimy gdzieś razem
I mieć tą świadomość, że masz najlepszą pannę
I dać mi swobodę, a nie zerkać co minutę
I mieć w oczach tą pewność, że i tak tu wrócę
Mieć w oczach tą moc, co przyciąga jak magnes
I sprawiać, że przyśpiesza mi tętno, gdy w nie patrzę
I sprawiać, że drżą mi kolana, gdy mnie obcinasz
A kiedy staniesz za mną to mam szybciej oddychać
— Wdowa "Grzeczne dziewczynki"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
feris
10:49
Tęsknię wnętrznościami i gardłem, moje włosy tęsknią, moja skóra jest zrobiona z tęsknoty.   Ale najpotężniej tęskni światło w mojej głowie. Ono nie umiera nawet we śnie. Kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.
— Świrszczyńska Tesknię
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

March 01 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl